The Wine Cellar
From $1 Buy Access Now!

Pigato

Lokal, grøn drue i Ligurien. Menes at være genetisk i familie med Favorita og Vermentino, måske en mutation af sidstnævnte. I gamle optegnelser fra slutningen af 1800-tallet nævnes interessant nok en drue ved navn "Vermentino Pigato", så måske er der noget om snakken.

Did you know?

Italy extends over 10 latitudes – from continental climate to subtropical climate?